Tìm kiếm tin tức
Hỗ trợ 42.800 kg hóa chất Chlorine để xử lý ao, hồ, kênh mương đầu vụ nuôi trồng thủy sản
Ngày cập nhật 09/01/2019

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020, Công văn số 2064/SNNPTNT-CCTS ngày 26/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn Về việc ban hành khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2019;

Sở Nông nghiệp và PTNT xuất 42.800 kg hóa chất Chlorine từ quỹ hỗ trợ phòng chống dịch động vật quốc gia để kịp thời xử lý ao, hồ, kênh mương đầu vụ nuôi và dự phòng khi có dịch bệnh xảy ra cho các xã thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền. Hương Trà, Phú Lộc (kèm theo phụ lục).

Đề nghị các các xã, thị trấn nhanh chóng tiếp nhận trước ngày 20/01/2019 để phân bổ cấp cho các hộ ngư dân xử lý môi trường, ao hồ trước khi thả nuôi (khoảng 70%) và dự phòng chống dịch (khoảng 30%);  hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán theo hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

 

TT

Đơn vị huyện/xã

Số lượng (kg)

Nơi nhận

I

Quảng Điền

13.500

Chốt KD Phong Điền

1

Quảng Thành

1.500

2

Quảng An

3.000

3

Quảng Công

2.000

4

Quảng Ngạn

1.500

5

Quảng Phước

3.000

6

Thị trấn Sịa

2.000

7

Quảng Lợi

500

 

II

Phú Vang

9.800

Chốt KD Phong Điền

1

Phú Xuân

3.000

2

Phú Đa

1000

3

Vinh Xuân

1.200

4

Vinh An

500

5

Phú Mỹ

500

6

Phú An

500

7

Phú Diên

600

8

Vinh Hà

1.000

9

Phú Hải

500

10

Vinh Phú

500

 11

Phú Thuận

500

III

Phong Điền

12.000

Chốt KD Phong Điền

1

Điền Môn

1.000

2

Phong Hải

5.000

3

Điền Hương

3.000

4

Điền Hòa

2.000

5

Điền Lộc

1.000

IV

Hương Trà

1.000

Chốt KD Phong Điền

1

Hải Dương

500

2

Hương Phong

500

V

Phú Lộc

6.500

Chốt KD Phú Lộc

1

Vinh Hưng

1000

2

Vinh Giang

500

3

Lộc An

500

4

Lộc Điền

500

5

Lộc Vĩnh

500

6

Lăng cô

500

7

Lộc Bình

500

8

TT Phú Lộc

500

9

Vinh Hiền

500

10

Lộc Trì

500

10

Vinh Mỹ

1.000

TỔNG CỘNG

42.800

 

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.160
Truy câp hiện tại 193