Tìm kiếm tin tức
Triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1 năm 2024
Ngày cập nhật 23/05/2024

Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai kế hoạch số 992 /KH-SNNPTNT  ngày 23/4/2024 tiêm phòng vắc xin LMLM đợt I năm 2024 như sau:

1. Mục tiêu và phạm vi tiêm phòng

Tiêm phòng 100% số gia súc trong diện tiêm theo Quyết định số 1848/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Số trâu, bò được tiêm khoảng 37.750 con).

2. Thời gian tiêm phòng

- Tiêm phòng đại trà từ ngày 02/5/2024 đến ngày 31/5/2024;

- Tiêm phòng bổ sung: Hàng tháng tổ chức tiêm phòng bổ sung cho gia súc mới nuôi, mới sinh chưa được tiêm phòng theo qui trình: Tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày.

3. Đối tượng tiêm phòng                           

Tiêm phòng bắt buộc cho trâu, bò, lợn nái, đực giống; khuyến khích tiêm vắc xin cho lợn thịt, dê.

4. Loại vắc xin và hướng dẫn sử dụng

- Týp O tiêm phòng cho trâu, bò, lợn;

- Vắc xin tiêm phòng theo Công văn số 261/TY-DT ngày 30/01/2024 của Cục Thú y về việc cập nhật tình hình lưu hành vi rút cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục và khuyến cáo sử dụng vắc xin, theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Số lượng vắc xin tiêm phòng

- Căn cứ vào số liệu thống kê đàn trâu, bò của các huyện, thị xã, thành phố Huế; Sở Nông nghiệp và PTNT phân bổ số lượng vắc xin LMLM được hỗ trợ để tiêm phòng cho đàn trâu, bò tại địa phương (kèm theo phụ lục).

- Vắc xin LMLM tiêm phòng cho đàn lợn và dê theo hình thức xã hội hóa.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chuẩn bị đầy đủ vắc xin và phân phối về các các huyện, thị xã và thành phố Huế; phối hợp với các ngành, các cấp về chuyên môn để triển khai tiêm phòng vắc xin LMLM đợt I đạt hiệu quả; tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y;

6.2. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai công tác tiêm phòng vắc xin LMLM gia súc đợt I năm 2024 trên địa bàn theo kế hoạch đã đề ra; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh; tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm phòng thường xuyên về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y, email: dichtecctyhue@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Thú y.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận vắc xin LMLM tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y và thanh quyết toán chậm nhất đến ngày 30/6/2024 theo đúng quy định.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.232
Truy câp hiện tại 14.742