Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
91 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
994/QÐ-UBND09/05/201609/05/2016Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020
02/2016/NQ-HÐND08/04/201618/04/2016Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020
01/2016/NQ-HÐND08/04/201618/04/2016Nghị quyết về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.
02/2016/NQ-HÐND08/04/201618/04/2016Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020
566/QÐ -TT-CLT15/12/201515/12/2015Công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới (Giống lúa HN6)
884/QÐ-SNNPTNT30/11/201530/11/2015Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2698/QÐ-UBND23/11/201523/11/2015Phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Tỉnh TT.Huế
33/2015/TT-BNNPTNT08/10/201510/12/2015Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mãnh vỏ
85 /KH-UBND29/07/201529/07/2015Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)
484/QÐ-SNNPTNT03/07/201503/07/2015Ban hành quy chế tiếp công dân cảu Sở Nông nghiệp và PTNT
23/2015/TT-BNNPTNT22/06/201506/08/2015Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
1102/QÐ-UBND18/06/201518/06/2015Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2014
4790-CT-BNN-KH17/06/201517/06/2015Xây dựng Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
22/2015/TT-BNNPTNT10/06/201525/07/2015Hướng dẫn thực hiện 1 số điều quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg của TTCP về di dân, tái định cư các dự án Thủy lợi, thủy điện
65 /KH-UBND04/06/201504/06/2015Kế hoạch thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
21/2015/QÐ-UBND25/05/201530/05/2015Ban hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
47/2015/NÐ-CP14/05/201530/06/2015Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Nông nghiệp và PTNT
19 /2015/CT-UBND12/05/201512/05/2015Về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện xử lý về thanh tra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17/2015/TTLT-BNNPTNT22/04/201524/04/2015Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp
33/2015/NÐ-CP27/03/201515/05/2015Quy định về thực hiện kết luận thanh tra
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.505.458
Truy câp hiện tại 445