Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
130 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1745/QÐ-UBND20/07/202320/07/2023Ban hành Quy trình xây dựng phƣơng án, dự toán áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng do Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
43/2022/NÐ-CP24/06/202208/08/2022Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch
01/2021/TT-TTCP11/03/202101/05/2021Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
02/2019/NÐ-CP21/01/201916/02/2019Về phòng thủ dân sự
1889/QÐ-UBND25/08/201825/08/2018Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025
1799/QÐ-UBND14/08/201814/08/2018Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020
1653/QÐ-UBND30/07/201830/07/2018Về việc công nhận xã Quảng Công, huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1572/QÐ-UBND17/07/201817/07/2018Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
142/KH-UBND17/07/201817/07/2018Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030
1459/QÐ-UBND02/07/201802/07/2018Về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
1382/QÐ-UBND26/06/201826/06/2018Ban hành quy trình xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1343/QÐ- UBND21/06/201821/06/2018Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
1111/QÐ-UBND28/05/201828/05/2018Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
1113/QÐ-UBND28/05/201828/05/2018Về việc điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế
09/CT-UBND21/05/201821/05/2018Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
850/QÐ-UBND19/04/201819/04/2018Về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
767/QÐ-UBND10/04/201810/04/2018Về việc điều chỉnh một số nội dung Quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
741/QÐ-UBND06/04/201806/04/2018Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018-2020
20/2018/QÐ-UBND26/03/201826/03/2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
646/QÐ-UBND23/03/201823/03/2018Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234567
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 79