Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
134 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
65/2023/QÐ-UBND18/12/202301/01/2024Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
26/2023/NQ-HÐND07/12/202317/12/2023Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
36/2023/QÐ-UBND27/07/202307/08/2023Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1745/QÐ-UBND20/07/202320/07/2023Ban hành Quy trình xây dựng phƣơng án, dự toán áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng do Nhà nƣớc là đại diện chủ sở hữu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1015/QÐ-TTg30/08/202230/08/2022Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ
43/2022/NÐ-CP24/06/202208/08/2022Quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch
01/2021/TT-TTCP11/03/202101/05/2021Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
02/2019/NÐ-CP21/01/201916/02/2019Về phòng thủ dân sự
1889/QÐ-UBND25/08/201825/08/2018Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2025
1799/QÐ-UBND14/08/201814/08/2018Ban hành Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2020
1653/QÐ-UBND30/07/201830/07/2018Về việc công nhận xã Quảng Công, huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1572/QÐ-UBND17/07/201817/07/2018Ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
142/KH-UBND17/07/201817/07/2018Hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn 2030
1459/QÐ-UBND02/07/201802/07/2018Về việc kiện toàn Hội đồng xét công nhận danh hiệu Nghề truyền thống, Làng nghề và Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
1382/QÐ-UBND26/06/201826/06/2018Ban hành quy trình xây dựng hồ sơ thiết kế, dự toán áp dụng trong khai thác gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1343/QÐ- UBND21/06/201821/06/2018Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
1111/QÐ-UBND28/05/201828/05/2018Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế
1113/QÐ-UBND28/05/201828/05/2018Về việc điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế
09/CT-UBND21/05/201821/05/2018Về việc tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
850/QÐ-UBND19/04/201819/04/2018Về việc thành lập Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234567
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.518.751
Truy câp hiện tại 7.277