Tìm kiếm tin tức

Tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (có bổ sung lĩnh vực muối)
Ngày cập nhật 03/08/2018

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (theo mẫu);

4. Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

5. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

        Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã xây dựng tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi cho lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (quy định tại khoản 3 Điều 13, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm), tài liệu tập huần và bộ câu hỏi được ban hành tại các văn bản:

        - Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

       - Quyết định số 204/QĐ-QLCL ngày 12/7/2018 của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản về việc bổ sung Điều 1 của Quyết định số 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014./.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu chi tiết nội dung tài liệu và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về An toàn thực phẩm, xin vui lòng tải các file bên dưới

Tập tin đính kèm:
CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.662.533
Truy câp hiện tại 50