Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN KINH DOANH SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THEO KẾ HOẠCH ĐỢT I NĂM 2022
Ngày cập nhật 27/04/2022

Ngày 21/4/2022, Chi cục đã ban hành Kết luận thanh tra kế hoạch Đợt 1 năm 2022 số 137/KL-CCQLCL về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Tỉnh theo Quyết định số 74/QĐ-CCQLCL ngày 15/3/2022 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Kết quả sau thanh tra có 01 cơ sở nghỉ hoạt động, 18/19 (94,74%) cơ sở tương đối chấp hành tốt các quy định pháp luật trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm, 01 cơ sở vi phạm quy định việc sử dụng phụ gia, hóa chất Rhodamin B ngoài danh mục cho phép trong sản phẩm ruốc. Đối với cơ sở vi phạm, Chi cục đã ban hành quyết định số 127/QĐ-CCQLCL ngày 13/4/2022 về việc thu hồi thực phẩm không đảm bảo an toàn; đồng thời ra Quyết định số 01/QĐ-XPHC ngày 20/4/2022 về xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở theo khoản 4, Điều 5 Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 đối với hành vi sử dụng phụ gia, hóa chất cấm ngoài danh mục cho phép với số tiền 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu đồng); và hình thức xử phạt bổ sung và thực hiện biện pháp tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

PHÒNG TTPC - CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
http://chicucqlcltthue.vn

 

Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.485