Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Một số thay đổi về phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/08/2023

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND về việc Phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Điều 2 của Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 đã thể hiện Nguyên tắc phân cấp bao gồm:

     - Đảm bảo nguyên tắc một cửa, một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước.

     - Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

     Theo đó, Phân công nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Điều 4 của Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 như sau:

     - Tổ chức tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm/nhóm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại phụ lục III kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

     - Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát mối nguy và giải quyết các vi phạm liên quan đến các sản phẩm thuộc ngành quản lý.

     Bên cạnh đó, các Bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm/ nhóm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Sở Y tế tiếp nhận trước đây, UBND tỉnh đã đề nghị Sở Y tế có trách nhiệm bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định này có hiệu lực theo đúng quy định.

     Công tác phân cấp nhiệm vụ trên có hiệu lực từ ngày 09/8/2023 và Bãi bỏ Quyết định số 1220/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

                                                                                                                     Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.520.194
Truy câp hiện tại 7.894