Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Ngày cập nhật 11/06/2021

Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Thực hiện Công văn số 4797/UBND-NN ngày 07/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc họp, thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 11/6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 đã tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 do đồng chí Hồ Sỹ Nguyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và UBND huyện Quảng Điền cùng dự.

Theo báo cáo tại cuộc họp do đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh: Tính đến nay huyện Quảng Điền có 10/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 100%; đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện Quảng Điền không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định, đạt yêu cầu so với quy định của Trung ương.

Ông Dương Đình Luân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết kết quả khảo sát về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Quảng Điền: trong số 19.713/22.371 hộ dân đuợc lấy ý kiến, số hộ hài lòng là 19.689 hộ (đạt 99,88%). 

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Quảng Điền. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã căn cứ thực tế, kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân và mức độ đạt Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Quảng Điền đều thống nhất bỏ phiếu để xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Kết luận tại cuộc họp, Đồng chí Hồ Sỹ Nguyên -  Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị UBND tỉnh sớm trình Trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Quảng Điền tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để duy trì chất lượng các tiêu chí./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.634.462
Truy câp hiện tại 3.768