Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.076
Truy câp hiện tại 6
Quay lại12345Xem tiếp
Các tin khác
Nhằm xác định những giống lúa chất lượng, có năng suất cao, ổn định phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết khí hậu, trình độ canh tác của địa phương; thông qua hoạt động khảo nghiệm, sản xuất thử đã đưa vào sản xuất nhiều giống lúa mới. Tuy vậy số lượng các giống lúa đưa vào sản xuất ổn định còn rất ít, cơ cấu bộ giống lúa, nhất là các giống lúa chất lượng cao chưa phong phú để lựa chọn; chưa có được những giống lúa tốt vừa có năng suất vừa có chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương.
Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật (theo khoản 6, điều 2 của Thông tư số 85/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi bổ sung điều 13 của Quy định về việc câp Chứng chỉ hành nghề sản xuất-gia công-sang chai-đóng gói (SX-GC-SC-ĐG) và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT);
Việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh cây lúa, đưa vào sản xuất các giống triển vọng kết hợp ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu, nhằm bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, đồng thời nâng cao trình độ canh tác của người nông dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích là yêu cầu cần thiết và cấp bách.