Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 788.475
Truy câp hiện tại 529
Quay lại12345Xem tiếp
Các tin khác
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 cơ sở sản xuất kinh doanh giống nước ngọt, trong đó có 01 cơ sở sản xuất giống là Trung tâm Giống thủy sản và 03 cơ sở tư nhân chuyên kinh doanh giống các loại. Nhu cầu giống cá nước ngọt hàng năm các loại khoảng 50 triệu con/năm, trong đó giống cá rô phi khoảng 20 triệu con và 30 triệu các đối tượng khác như: Cá trắm cỏ, cá chép, trê…
Thực tế sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy việc bón phân cung cấp dinh dưỡng vào các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây chủ yếu bằng phương pháp bón phân qua gốc/rễ (bón trực tiếp vào đất). Đây là phương pháp bón phân truyền thống, là con đường cung cấp dinh dưỡng chính và chủ yếu của cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng
Ngày 24/9/2014 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cuộc họp Sơ kết 2 năm thực hiện đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2020. Tham dự họp gồm đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Y tế, Cục Thuế Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Chi cục Quản lý thị trường, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế, Chi cục Thú y, các đối tác lò giết mổ tập trung trên địa bàn thành phố Huế.