Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 823.644
Truy câp hiện tại 2
Quay lại12345Xem tiếp
Các tin khác
Xây dựng nông thôn mới không những là xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại; môi trường xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự xã hội ổn định, tổ chức hệ thống chính trị vững mạnh mà trước hết và là mục tiêu là nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn. Quá trình cơ giới hóa trong sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy sản những năm gần đây đã giúp giải phóng những khâu lao động nặng nhọc, góp phần tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả sản xuất. Đồng thời qua đó một bộ phận lao động nông nghiệp cũng được giải phóng cần chuyển dịch sang các ngành nghề khác.
Hiện nay, ở Việt Nam đã sử dụng thuốc kích thích mủ cao su bôi lên lớp vỏ cạo nhằm tăng sản lượng từ 20-40 % tùy giống cây và điều kiện dinh dưỡng. Việc sử dụng chất kích thích mủ kết hợp giảm chế độ cạo là giải pháp tốt để giảm chi phí lao động ( khoảng 20%), tiết kiệm vỏ cạo 2,5 -3cm/năm.