Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 793.708
Truy câp hiện tại 23
Quay lại12345Xem tiếp
Các tin khác
Việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xây dựng các vùng chuyên canh cây lúa, đưa vào sản xuất các giống triển vọng kết hợp ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật là ưu tiên hàng đầu, nhằm bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh, đồng thời nâng cao trình độ canh tác của người nông dân, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích là yêu cầu cần thiết và cấp bách.