Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, trên cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, biện pháp phù hợp để phong trào thi đua có hiệu quả thiết thực; duy trì và thực hiện tốt ký kết giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị trong Khối Thi đua của tỉnh. Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng đến tận cơ sở, người lao động, tạo được sự hưởng ứng tự nguyện tham gia đông đảo; phong trào thi đua phải thiết thực, không phô trương hình thức, đề ra nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể làm cơ sở phấn đấu, đồng thời là cơ sở đánh giá kết quả thi đua.
Sáng ngày 7/10/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm và ký kết biên bản hợp tác xây dựng, mở rộng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm giai đoạn 2022-2026.
Theo nghiên cứu của Viện chính sách và chiến lược nông nghiệp nông thôn mới đây cho biết, công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) nông, lâm, thủy sản thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Điều làm lên thành quả này chính là nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa “Nhà nước - doanh nghiệp - nhà nông - nhà khoa học”.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.143