Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Năm 2022, với những biến động khó lường về dịch bệnh và thời tiết khiến toàn ngành nông nghiệp phải thực hiện kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành. Tuy nhiên, với tinh thần vượt qua khó khăn và thách thức, bằng sự nỗ lực và trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành một cách hiệu quả.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 2.292