Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về nhiều mặt của đời sống xã hội, được xác định là nền tảng chuyển đổi số đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Một trong các chức năng nổi bật của Hue-S là “Dịch vụ công trực tuyến”, cung cấp giải pháp cần thiết cho người dân như đăng ký hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ… giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
    Ngày 04/11/2023, trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình phối hợp số 05/CTPH-BNNPTNT-UBND ngày 25-7-2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND TP Cần Thơ về đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương giữa TP Cần Thơ và các tỉnh, thành giai đoạn 2022-2025; Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS Cần Thơ và Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS Thừa Thiên Huế đã thực hiện  ký kết chương trình phối hợp “Đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2024-2025”  
Trong 8 tháng đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở,ban, ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nhìn chung, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 48