Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-SNNPTNT ngày 31/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...
Trong khuôn khổ kế hoạch hoạt động của Bộ Công thương năm 2024, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) đã tổ chức chuỗi hoạt động thuộc Chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 27 – 29/6/2024.  
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cụ thể như sau:  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 2.910