Tìm kiếm tin tức

Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Ngày 24/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1848/QĐ-UBND về “Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
   Thực hiện Công văn số 5193/UBND-TDKT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, nhằm đẩy mạnh việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử, ngày 9 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1356/SNNPTNT-VP về việc thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm theo văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.437