Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-SNNPTNT ngày 31/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Chiều ngày 10/5/2024, ông Nguyễn Đình Đức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo của Chi cục Trồng trọt và BVTV đã đi kiểm tra, tình...
Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường tiêu thụ nông sản trong nước, Ban chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường trân trọng gửi tới Quý độc giả Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước (tháng 4/2024).  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.518.633
Truy câp hiện tại 7.224