Tìm kiếm tin tức

Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Đó là chỉ đạo của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi đi thực tế kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Hà Thu và các dự án dự kiến hỗ trợ theo Quyết định...
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020; Bộ phận Pháp chế - Văn phòng Sở lập cơ sở dữ liệu gồm 65 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc đối tượng rà soát năm 2020.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.837.581
Truy câp hiện tại 938