Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất...
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2016, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Quảng Ngạn huyện Quảng Điền tổ chức Lễ thả tôm sú và cua giống tại Khu bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay xã Quảng Ngạn huyện Quảng Điền và Khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát xã Điền Hải huyện Phong Điền, nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên thủy sản đầm phá. Sau diễn văn phát động Lễ của Lãnh đạo Chi cục Thủy sản, các đại biểu đại diện tham dự: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quảng Điền và Phong Điền, Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể, phòng ban của chính quyền UBND xã Quảng Ngạn và xã Điền Hải, cộng đồng dân cư, đã thả hơn 80.000 con tôm sú và 6.000 cua giống xuống Khu bảo vệ thủy sản Cồn Máy Bay xã Quảng Ngạn và Khu bảo vệ thủy sản Cồn Cát xã Điền Hải.  
Phường Thủy Phương thuộc thị xã Hương Thủy có chăn nuôi khá phát triển, năm 2015 có tổng đàn trâu bò 429con, đàn lợn 3.231con, đàn gia cầm 28.591con. Chăn nuôi lợn chủ yếu trong nông hộ với quy mô từ 5-20 con. Một trong những trở ngại để phát triển chăn nuôi nông hộ ở Thủy Phương là ô nhiễm môi trường do phân thải vật nuôi không được xử lý, đây là vấn đề đang gây bức xúc trong khu dân cư trên địa bàn Phường.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.234.265
Truy câp hiện tại 346