Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn...
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phát triển nông thôn >> Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 Để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện, xã đã sớm được thành lập. Đồng thời, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai Chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai Chương trình. Tổ chức lựa chọn các xã, huyện điểm để ưu tiên xây dựng NTM nhằm phát huy được thế mạnh của địa phương và tạo sức lan tỏa rộng. Trong giai đoạn này, Ban Chỉ đạo đã tập trung cho tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, triển khai công tác quy hoạch và đề án xây dựng NTM cấp xã; đánh giá, xây dựng khung giám sát các tiêu chí nông thôn mới v.v... Đã ban hành kế hoạch, phát động phong trào thi đua “Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới“; phát động các phong trào thi đua xây dựng NTM tại các địa phương, đơn vị, đoàn thể Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn, ngày 29/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định Chương trình xây dựng nông thôn mới là một trong 4 chương trình trọng điểm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới: Có ít nhất 82 xã, đạt tỷ lệ 87,2%; trong đó: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 34 xã, đạt tỷ lệ 40,2%; Số đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 9 xã, đạt tỷ lệ 11%.
Ngày 19/10/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét công nhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khảo sát thực tế Nghề dệt Dèng A Roàng, huyện A Lưới - đơn vị đề nghị công nhận Nghề truyền thống. ( Các thành viên Hội đồng trao đổi hoạt động nghề với bà con tại Nhà sinh hoạt cộng đồng A Min – C9)   
Ngày 19/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2265/QĐ-UBND về ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025. 
Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia họp đề nghị xét công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Các nghề truyền thống, làng nghề truyền thống tích cực chuẩn bị tham gia Festival nghề truyền thống Huế 2021
Ngày 28/02/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự buổi làm việc, về phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành đơn vị liên quan. Về phía Đại học Huế, có đồng chí PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Tỉnh uỷ viên, PGĐ Đại học Huế tham dự.
Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới (NTM) tại Thừa Thiên Huế đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của người dân, 10 xã trong số 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện những tiêu chí còn lại để về đích theo đúng lộ trình vào cuối năm 2017.
Ngày 12/3/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.635.105
Truy câp hiện tại 4.116