Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 14/09/2022

Sáng ngày 9/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai  triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế có Lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Du lịch, Công Thương, Y tế; Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh; một số chủ thể OCOP, du lịch tiêu biểu cùng tham dự.

Sau phần phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan, Hội nghị đã công bố Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;  Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định công nhận 20 sản phẩm OCOP quốc gia năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã có những chia sẻ, gợi mở thêm về quan điểm tiếp cận và cách thức triển khai thực chương trình, kinh nghiệm của các nước. Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Chương trình OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp và nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới là đẩy mạnh du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương, nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.

 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được Thủ tướng chính phủ giao tại các quyết định phê duyệt chương trình.  Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn  mới giai đoạn 2021-2025 phù hợp tiềm năng, lợi thế từng địa phương. (2) sắp xếp, tổ chức triển khai chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với tổ chức triển khai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. (3) Bố trí nguồn lực cần thiết từ ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP; hỗ trợ đầu tư hạ tằng, phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. (4) Nghiên cứu, xây dựng các chính sách hỗ trợ đặc thù phát triển sản phẩm OCOP, du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với định hướng và điều kiện thực tế của địa phương

Tập tin đính kèm:
Phạm Văn Tần
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.348.857
Truy câp hiện tại 3.096