Tìm kiếm tin tức

Bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Ngày cập nhật 26/10/2018

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/ 2015 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:

1. Sửa đổi mục III, khoản 1 và khoản 2:  
Tại khoản 1(1.1), khoản 2 (2.1) về đối tượng được xét tặng Cờ, Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế. Sửa đổi: CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở.
Tại khoản 2 (2.3) Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen cho tập thể. Sửa đổi: Đơn vị có từ 50 lao động nữ trở lên.
2. Sửa đổi mục IV, khoản 3 về thời hạn nhận hồ sơ khen thưởng. Sửa đổi: Thời hạn nhận hồ sơ khen thưởng: 5/12 của năm đề nghị khen thưởng và hồ sơ khen thưởng theo biểu mẫu kèm theo văn bản Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế (đồng thời chuyển qua hộp thư:  bannucongtthue@gmail.com)./.
3. Bổ sung ở phần Ghi chú: 
- Trong một năm công tác, nếu đơn vị đã được Bằng khen toàn diện sẽ không được xét khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Đề nghị các cấp công đoàn lập danh sách đề nghị xét khen thưởng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
- Vì số lượng khen thưởng có hạn (theo Quy chế khen thưởng công đoàn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế), căn cứ các thành tích đạt được, các tập thể và cá nhân sẽ được Hội đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh xét chọn từ trên xuống theo số lượng được quy định.
Trên đây là bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Đề nghị các cấp CĐ triển khai thực hiện.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.164
Truy câp hiện tại 193