Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
PHỔ BIẾN, KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRÊN NỀN TẢNG HUE-S
Ngày cập nhật 18/11/2023

Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về nhiều mặt của đời sống xã hội, được xác định là nền tảng chuyển đổi số đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Một trong các chức năng nổi bật của Hue-S là “Dịch vụ công trực tuyến”, cung cấp giải pháp cần thiết cho người dân như đăng ký hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ… giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.

Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Kế hoạch số 131/KH-SNNPTNT ngày 19/01/2023 của Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023; Kế hoạch số 3150/KH-SNNPTNT ngày 30/12/2022 về cải cách hành chính gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, xác định mục tiêu và nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, triển khai các hoạt động trên nền tảng Hue-S.

Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về nhiều mặt của đời sống xã hội. Nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại trong việc thực hiện các thủ tục giao dịch hành chính, thuận tiện theo dõi, tra cứu tình trạng hồ sơ; Hue-S đã cung cấp chức năng “Dịch vụ công trực tuyến” và hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc:

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức có liên quan sử dụng “Dịch vụ công trực tuyến” và chữ ký số công cộng trên nền tảng Hue-S (Hướng dẫn đính kèm).

- Phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tiến hành khởi tạo tài khoản ví điện tử trên Hue-S. Khuyến khích các hoạt động thanh toán những khoản phí dịch vụ cơ bản như: Điện, nước, điện thoại, dịch vụ công… qua ví điện tử Hue-S, hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong khối cơ quan hành chính nhà nước.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng và đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 25